Događanja

21.-24. rujna 2024.

Atena

52nd EDTNA/ERCA International Conference

https://www.edtnaerca.org/

17.-20. listopada 2024.

Opatija

9. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije s međunarodnim sudjelovanjem
6. kongres Mediteranskog društva za bubrežne bolesti (MKS)
1. kongres Hrvatske udruge nefroloških medicinskih sestara i tehničara

http://diatransplant.org