Ciljevi i djelatnosti

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području zaštite zdravlja i obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Ciljevi Udruge:

 1. Stručni razvoj nefroloških medicinskih sestara i tehničara kroz trajno stručno usavršavanje i izobrazbu
 2. Utjecati na profesionalnu sestrinsku, zdravstvenu i socijalnu politiku
 3. Surađivati s nacionalnim udrugama medicinskih sestara u poboljšanju standarda sestrinstva i kompetentnosti medicinskih sestara
 4. Promicati razvoj nefroloških medicinskih sestara i tehničara na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 5. Zastupati medicinske sestre i tehničare na nacionalnom i međunarodnom nivou
 6. Razmjena iskustava nefroloških medicinskih sestara i tehničara iz raznih zdravstvenih ustanova, te međusobno upoznavanje
 7. Edukacija, potpora i motiviranje mladih nefroloških medicinskih sestara na profesionalni razvoj
 8. Utjecaj na bolje radne i financijske uvjete nefroloških medicinskih sestara i tehničara
 9. Promicanje zdravog načina života i zdravstveno odgovornog ponašanja kroz javno zdravstvene akcije
 10. Poticanje osobnog razvoja nefroloških medicinskih sestara i tehničara
 11. Zalaganje za ujedinjenje standarda, uvjeta rada, te protokola i postupnika u nefrološkoj djelatnosti između bolnica

Djelatnost Udruge:

 1. Pripremanje materijala radi prijavljivanja, dokumentiranja i vrednovanja stručne osposobljenosti članica nadležnoj Komori
 2. Unapređenje sestrinske skrbi o nefrološkom bolesniku na temelju stjecanja i međusobne razmjene znanja i iskustva iz područja nefrologije, nadomještanja bubrežne funkcije i zdravstvene njege nefrološkog bolesnika
 3. Poticanje prakticiranja zdravstvene njege utemeljene na dokazima
 4. Organiziranje i provođenje edukacije članstva, u vidu tečajeva, stručnih skupova, simpozija, kongresnih predavanja, konferencija i drugih oblika usavršavanja, internih i/ili odobrenih od Komore
 5. Sudjelovanje na konferencija i kongresima u organizaciji drugih nacionalnih i međunarodnih udruga, podrška objavi sestrinskih radova na istima
 6. Nakladnička djelatnost, izrada i distribucija informativnih materijala u vidu publikacija, audiovizualnih ili elektroničkih izdanja
 7. Izrada smjernica iz područja zdravstvene njege, specifičnih za skrb o nefrološkom bolesniku
 8. Predlaganje promjena zakonskih propisa nadležnim državnim tijelima, vezanih za status nefroloških medicinskih sestara
 9. Informiranje i edukacija javnosti o nefrološkim bolestima
 10. Promoviranje zdravstveno odgovornog ponašanja radi prevencije bolesti
 11. Djelovanje kroz različite javne medije, upoznavanje i pridobivanje javnosti za pitanja od interesa za Udrugu i članstvo
 12. Obilježavanje dana značajnih za sestrinsku profesiju
 13. Organiziranje druženja i upoznavanja sa ciljem osobnog rasta i dobrobiti članstva