slide-01
slide-03
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

Svrha HUNMST je predstavljati nefrološke medicinske sestre i tehničare i biti glas nefrološkog sestrinstva na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Udruga je usmjerena na postizanje pozitivnih promjena i ostvarenje trajne vrijednosti za stručnu zajednicu i društvo u cjelini.

Glavne djelatnosti Udruge su:

 1. Pripremanje materijala radi prijavljivanja, dokumentiranja i bodovanja stručne osposobljenosti članica nadležnoj Komori.
 2. Unapređenje sestrinske skrbi o nefrološkom bolesniku na temelju stjecanja i međusobne razmjene znanja i iskustva iz područja nefrologije, nadomještanja bubrežne funkcije i zdravstvene njege nefrološkog bolesnika.
 3. Prakticiranje zdravstvene njege utemeljene na dokazima.
 4. Organiziranje i provođenje edukacije članstva, u vidu tečajeva, stručnih skupova, simpozija, kongresnih predavanja, konferencija i drugih oblika usavršavanja, internih i/ili odobrenih od Komore.
 5. Sudjelovanje na konferencija i kongresima u organizaciji drugih nacionalnih i međunarodnih udruga, podrška objavi sestrinskih radova na istima
 6. Suradnja s ostalima – udrugama, institucijama
 7. Nakladnička djelatnost, izrada i distribucija informativnih materijala u vidu publikacija, audiovizualnih ili elektroničkih izdanja
 8. Izrada smjernica iz područja zdravstvene njege, specifičnih za skrb o nefrološkom bolesniku.
 9. Prikupljanje sredstava, donacija, sponzorstva i članarina potrebnih za redovito poslovanje Udruge.
 10. Predlaganje promjena zakonskih propisa nadležnim državnim tijelima, vezanih za status nefroloških medicinskih sestara.
 11. Informiranje i edukacija javnosti i stanovništva o nefrološkim bolestima radi ranog otkrivanja bolesti.
 12. Promoviranje zdravstveno odgovornog ponašanja radi prevencije bolesti.
 13. Djelovanje kroz različite javne medije, upoznavanje i pridobivanje javnosti za pitanja od interesa za Udrugu i članstvo.
 14. Obilježavanje važnih dana za sestrinsku profesiju kao i Dana bolesnika.
 15. Organiziranje druženja, upoznavanja, osobnog rasta i dobrobiti članstva.

Više informacija o Udruzi je dostupno ovdje.